Folk Songs / Dances

Home | About Cataingan | Folk Songs | Cataingan Videos | Register | Chat Room | Contact Us | Ads | Disclaimer

 

PANTOMINA

Lyrics by: Yhen

click here to play

 

I –

Saro, duwa, tulo, apat ang nag sayaw

Ang saro kaiyan sakong namumutan

  

Isog isog digdi sakong atubangan

Kun di ka umisog ako magagadan

 

(Repeat I)

 

 II –

Kan ika sa dampa, sa dampa man ako

Para baduya ka, para bakal ako

Kan turilya ka na, turilyo man ako

Kun sungayon taka ano sa boot mo

 

(Repeat II) 

 

 III –

Ano ng ogma ko kaining oras ngunyan

Huni nagsasayaw an sa kuyang tugang

Ang maray kaiyan igwa ning bakayaw

Ta nganing magibo ang satong sarayaw

 

(Repeat III)

  

IV -

Saro, duwa, tulo haen na an baso

Apat, lima, anom haen na an inumon

Pito, walo, siyam haen na’n somsuman

An ika-sampulo sige sige giraray

 

(Repeat IV)

  

V-

An bulan na maliwanagon

Nagserbing recuerdo sa magka elosyon

Lalo na sa kampi kan baybayon

Igwang natugaan, igwang pigpalaom

 

(Repeat V)

  

VI –

Tataposon ko na, tapos na ay tapos

Daing sentemyemtong boot na maraot

Dikit dikiton man ang pagpapabulos

Kan luha sa mata syempre mauubos

 

(Repeat VI)

 

PANTOMINA

 

 

 

KURATSA

 

 

CARIÑOSA

 

                          BISAN SA PAMPANG                        

Purely Masbateño Song

 

I -

Kun naaraman ko
Nababayaan mo
Di ako naglakat
 

II-
Di ako naglarga
Di ako naghalin
Na ikaw ibilin
 

III-

Dara ka untani
Pareho san burak
Ibutang sa dughan
 

IV -
Diin man na lugar
Kun ako mingawon
Ikaw kaatubang
 

V -
Nano baya o neneng ko
An nagin sala ko
Kay imo ginsikway
Kag binayaan mo
 

VI -
Diri ka ba nakadumdom
San mga promisas mo
Na bisan sa pampang
San imo lubnganan
Kaupod mo ako

     
[Home] [About Cataingan] [Folk Songs] [Cataingan Videos] [Register] [Chat Room] [Contact Us] [Ads] [Disclaimer]